STRATEGIN

Ett nytt varumärke uppstår ur ingenting. Ur detta ingenting kommer någonting. En glimt av en idé. Lösningen på ett problem, en ny produkt, tjänst eller ett helt nytt företag. Entusiasmen växer. Nu kör vi! Eller?

En varumärkesstrategi står kanske inte högst på agendan i den stunden. Det borde den göra. Rätt utformad skapar den förutsättningarna för en lyckad lansering. En investering som även hjälper till att undvika kostsamma ändringar och handelshinder när marknadsföring och försäljning tar fart.

År 1931 började en förslagen, småländsk femåring att sälja tändstickor till sina grannar. Sedan blomfrön. Som sjuttonåring tog han steget och startade ett företag. I dag är Ingvar Kamprads skapelse känd i stora delar av världen under namnet Ikea®.

Noll har blivit ett. Ett varumärke.